18 Abkürzungen gefunden in 7 Gruppen
A.: Bedeutung
A. Abteilung
A. Alt
A. Amt
A. Antiphon
A. Arterie
a.: Bedeutung
a. alt
a. am
a. anno
a. anonym
: -a: Bedeutung
: -a Linkischer Smiley versucht mit der Zunge die Nase zu berühren
أ: Bedeutung
أ تجد
a: Bedeutung
a atto [1818]
$A: Bedeutung
$A australischer Dollar [Währung]
A: Bedeutung
A Abfall
A Acre [Flächeneinheit]
A Aggregat
A Ampere
A Amplitude
A Augsburg [Deutschland Auto Kennzeichen]
A Austria [Länder Auto Kennzeichen]
A Autobahn
A Atemäquivalent
A Altötting [Kfz]
A Abteilung für
A Arbeitsgemeinschaft
A Anodenöffnungszuckung [Med.]
A Augsburg
A Altötting
A [Austria]
A Ampère
A Allgemeine

Abkürzungen ähnlich wie : -a

  • AA - Aalen (Baden-Württemberg)
  • ä.A. - ältere Ausgabe
  • AE - Abfindungserklärung

Abkürzungen, in deren Bedeutungen : -a vorkommt