1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
aaa: Bedeutung
aaa again and again [immer wieder]

Abkürzungen ähnlich wie aaa

  • A - Abfall
  • AA - Aalen (Baden-Württemberg)

Abkürzungen, in deren Bedeutungen aaa vorkommt