1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
ä.A.: Bedeutung
ä.A. ältere Ausgabe

Abkürzungen ähnlich wie aea

  • A - Abfall
  • AA - Aalen (Baden-Württemberg)

Abkürzungen, in deren Bedeutungen aea vorkommt