1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
AVst: Bedeutung
AVst Amtsvorstand [Bahn]

Abkürzungen ähnlich wie avst

Abkürzungen, in deren Bedeutungen avst vorkommt

  • GSI - Gustav-Stresemann-Institut
  • VD - verkställande direktör; chef för ett företag; Utses av styrelsen i ett aktiebolag; [²v'e:de:]
  • VD - verkställande direktör; chef för ett företag, utses av styrelsen i ett aktiebolag.