1 Abkürzungen gefunden in 2 Gruppen
CCB: Bedeutung
CCB China Construction Bank
CCB Croatian Convention Bureau [kroatisches Veranstaltungsbüro]
CcB: Bedeutung
CcB Cash cum Bonus

Abkürzungen ähnlich wie ccb