11 Abkürzungen gefunden in 6 Gruppen
.eh: Bedeutung
.eh West-Sahara
E.H.: Bedeutung
E.H. erste Hilfe
E.h.: Bedeutung
E.h. Ehren halber
e.h.: Bedeutung
e.h. ehrenhalber
e.h. eigenhändig
eh.: Bedeutung
eh. ehelich
eh. ehemalig
eh. ehemals
eh. ehern
eh. ehrenhalber
eh. eigenhändig
EH: Bedeutung
EH Eigenheim
EH Eigenhilfe
EH Einzelhaft
EH Einzelhandel
EH Einzelhaus
EH Einzelheizung
EH Erholungsheim
EH Erwerbslosenhilfe
EH Europa-Haus
EH Eisenhüttenstadt [LOS]
EH Westsahara

Abkürzungen ähnlich wie eh

  • Eu - Europium
  • e - Elementarladung

Abkürzungen, in deren Bedeutungen eh vorkommt