3 Abkürzungen gefunden in 3 Gruppen
f.o.a.: Bedeutung
f.o.a. free on aircraft [engl.:»frei an Bord des Flugzeuges«]
FOA: Bedeutung
FOA Fokus-Objekt-Abstand [Med.]
FoA: Bedeutung
FoA Forstamt
FoA Forstarchiv
FoA Fotoarchiv

Abkürzungen ähnlich wie foa