1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
GKO: Bedeutung
GKO Geschäftskostenordnung

Abkürzungen ähnlich wie gko

Abkürzungen, in deren Bedeutungen gko vorkommt

 • ADK - Anti-Doping-Kommission
 • FK - Flugkörper
 • Flk. - Flugkörper
 • Fl.-K. - Flugkörper
 • GFE - Gesellschaft zur Förderung konkreter Entwicklungsprojekte
 • HK - Hongkong
 • HKMA - Hong Kong Monetary Authority
 • HK$ - Hongkong-Dollar
 • HKTA - Hongkong Tourist Association
 • HKTDC - Hongkong Trade Development Council
 • HSBC - Hongkong-Shanghai Banking Corporation
 • .hk - Hongkong
 • HK - Hongkong
 • KVKG - Krankenversicherung-Kostendämpfungsgesetz
 • LFK - Lenkflugkörper
 • SFK - selbst gesteuerte[r]/selbststeuernde[r] Flugkörper
 • Sprk. - Sprengkörper
 • HKG - Hongkong
 • UFK - Ungelenkte[r] Flugkörper
 • HKD - Hongkong-Dollar