1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
IJK: Bedeutung
IJK Internationale Juristenkommission

Abkürzungen ähnlich wie ijk

 • I2C - inter integrated circuit
 • IAAC - International Agricultural Aviation Centre
 • IAAEG - Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft
 • IAAS - Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
 • IAC - Import Advisory Committee
 • IACS - International Association of Classification Societies
 • IACSS - Inter-American Conference of Social Security
 • IAES - International Association of Exchange Students
 • IAGC - instantaneous automatic gain control
 • IAHC - Internet International Ad Hoc Committee
 • IAK - Internationale Arbeitskonferenz
 • IAKS - Internationaler Arbeitskreis Sport- und Freizeiteinrichtungen
 • IAS - Indicated Airspeed

Abkürzungen, in deren Bedeutungen ijk vorkommt

 • KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
 • KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
 • RWN - Rijkswet op het Nederlandschap
 • BOS - Buurt, Onderwijs en Sport (Tidelijke stimuleringsregeling ~)
 • BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • FLASH - Fietsen, Lopen, Actiemomenten, Sporten en Huishoudelijke activiteiten
 • KNAU - Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
 • KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
 • KVLO - Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding
 • LOOT - Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RPB - Ruimtelijk Planbureau
 • TNO - toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisaie voor ~)
 • VROM - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • KOMA - Koninklijke Marechaussee