1 Abkürzungen gefunden in 3 Gruppen
J.K.: Bedeutung
J.K. julianischer Kalender
JK: Bedeutung
JK Jugendkreis
JK Juniorenkreis
JK Juristen-Kommission
jk: Bedeutung
jk just kidding [nur Spa]

Abkürzungen ähnlich wie jk

Abkürzungen, in deren Bedeutungen jk vorkommt

 • KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
 • KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
 • wdcmf , rkbkrfkjk jrjnk5rknkrk mmt - d,rmfmnt mviktgkb nfkmgbk ktgjbn mntgjm jkmtjknk
 • nancy prudilvá - njvjfjkjfruf
 • ej - gyuj6clz<ıomjkghhdlk
 • RWN - Rijkswet op het Nederlandschap
 • BOS - Buurt, Onderwijs en Sport (Tidelijke stimuleringsregeling ~)
 • BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • FLASH - Fietsen, Lopen, Actiemomenten, Sporten en Huishoudelijke activiteiten
 • KNAU - Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
 • KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
 • KVLO - Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding
 • LOOT - Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport
 • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RPB - Ruimtelijk Planbureau
 • TNO - toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisaie voor ~)
 • VROM - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • KOMA - Koninklijke Marechaussee