1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
Litt.D.: Bedeutung
Litt.D. Doctor Lit[t]erarum [lat.); Doctor of Letters/Literature (engl.]

Abkürzungen ähnlich wie littd

  • ält. - ältere; älterer; älteres; älteste; ältester; ältestes
  • Lt - Leutnant
  • LD - Landau i. d. Pfalz
  • LAT - Landkreis Bad Lauterbach
  • LAD - Landesamt für Denkmalpflege
  • laot. - laotisch