2 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
Minn.: Bedeutung
Minn. Minnesota [Staat der USA]
Minn. Minnesota

Abkürzungen ähnlich wie minn.

Abkürzungen, in deren Bedeutungen minn. vorkommt