1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
phosph.: Bedeutung
phosph. phosphoreszieren[d]

Abkürzungen ähnlich wie phosph.

Abkürzungen, in deren Bedeutungen phosph. vorkommt

 • AMP - Adenosinmonophosphat
 • AP - alkalische Phosphatase
 • ATP - Adenosintriphosphat
 • cAMP - cyclisches Adenosin3,5-monophosphat
 • CDP - Cytidindiphosphat
 • P - Phosphor
 • CPK - Creatinphosphokinase
 • DMMP - Dimethyl-Methylphosphat
 • DPN - Diphosphopyridinnukleotid
 • GTP - Guanosintriphosphat
 • ISMA - International Superphosphate Manufacturers
 • ITP - Inosintriphosphat
 • KP - Kreatinphosphat
 • NADP - Nikotinadenindinukleotidphosphat
 • NTPP - Natriumtripolyphosphat
 • P - Phosphor
 • PAFC - Phosphoric Acid Fuel Cell
 • PGH - Phosphorglycerinaldehyd
 • PGS - Phosphorglycerinsäure
 • Ph. - Phosphor
 • PhBz - Phosphorbronze
 • phosph. - phosphoreszieren[d]
 • RubP - Ribulosebiphosphat
 • SEP - saure Erythrozytenphosphatase
 • SP - saure Phosphatase
 • TDP - Thymidindiphosphat
 • TMP - Thymidinmonophosphat
 • TOPO - Trioctylphosphanoxid
 • TPP - Thiaminpyrophosphat
 • Tri - Trinatriumphosphat
 • TTP - Thymidintriphosphat
 • UDP - Uridindiphosphat
 • UMP - Uridinmonophosphat
 • UTP - Uridintriphosphat
 • HMPT - Hexamethylphosphorsäuretriamid