1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
S. & F. A.: Bedeutung
S. & F. A. shipping and forwarding agent [Schiffsspediteur]

Abkürzungen ähnlich wie s. & f. a.

Abkürzungen, in deren Bedeutungen s. & f. a. vorkommt