1 Abkürzungen gefunden in 2 Gruppen
snecma: Bedeutung
snecma Société Nationale d'Etudes et de Constructions de Moteurs d'Aviation [Nationale Gesellschaft zur Erforschung und Konstruktion von Flugmotoren]
SNECMA: Bedeutung
SNECMA Socie´te´ Nationale d

Abkürzungen ähnlich wie snecma